Aktualności

 


 • Zapraszamy na spotkania psychoedukacyjne TRANSFER

   

  Zapraszamy na spotkania psychoedukacyjne dla rodzin i opiekunów osób chorujących psychicznie:

  Zaburzenia snu

  prowadzenie: dr Katarzyna Sowińska – lekarz psychiatrii

  26.11 (wtorek)

  godz. 17.00

  W grudniu zapraszamy uczestników programu TRANSFER na konsultacje i porady prawne: 6 grudnia i 13 grudnia godz. 15.30.


  Grupa wsparcia – relacje w rodzinie, umiejętności rozwiązywania problemów

  prowadzenie: mgr Marta Ziętal – psycholog

  28.11 (czwartek)

  godz. 17.00

   

  WRZESIEŃ 2019:

  Zaburzenia psychiczne związane z wiekiem. Zapobieganie, leczenie

  prowadzenie: dr Radosław Magierski – lekarz psychiatrii, geriatra

  20.09 (piątek)

  godz. 16.30-18.00

  Farmakoterapia w leczeniu zaburzeń psychicznych

  prowadzenie: dr Wojciech Pabjańczyk – lekarz psychiatrii

  23.09 (poniedziałek)

  godz. 17.00-18.30

  PAŹDZIERNIK 2019:

  Depresja – diagnozowanie i leczenie

  prowadzenie: dr Ewa Murak-Kozanecka – lekarz psychiatrii

  24.10 (czwartek)

  godz. 17.00-18.30

  Stowarzyszenie "Dla Rodziny"artner nr3, Zadanie 11: Wsparcie dla rodzin osób z chorobami i zaburzeniami psychicznymi

  Warsztat realizowany w ramach 3-letniego nowego programu: Transfer-innowacyjny program przeniesienia usług psychiatrycznych z instytucji do środowiska, którego jednym z celów jest wsparcie dla rodzin i opiekunów w opiece nad osobami chorującymi psychicznie. Udział jest bezpłatny. Informacje pod tel.: 42 616 05 16 lub e-mail: stowarzyszenie@dla-rodziny.org.pl Osoby zainteresowane prosimy wcześniejszy o kontakt, co ułatwi organizację warsztatów.


 • Wsparcie Psychiczne

  Zaraszamy do zapoznania się i korzystania z portalu Wsparcie-Psychiczne.pl

   

  http://www.wsparcie-psychiczne.pl/strona-startowa


 • Zapraszamy na warsztat psychoedukacyjny: Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych -28.03.2019

  Zapraszamy na warsztat psychoedukacyjny poświęcony tematowi rozwiązywania sytuacji konfliktowych. Prowadzenie: psycholog Marta Ziętal

  Podczas warsztatu zdobędziecie Państwo wiedzę i umiejętności dotyczące rozpoznawania rodzajów konfliktów oraz dopasowywania skutecznych sposobów ich rozwiązywania.Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu.

  Warsztat realizowany w ramach 3-letniego nowego programu: Transfer-innowacyjny program przeniesienia usług psychiatrycznych z instytucji do środowiska, którego jednym z celów jest wsparcie dla rodzin w opiece nad osobami chorującymi psychicznie.

  Udział jest bezpłatny. Informacje pod tel.: 42 616 05 16 lub e-mail: stowarzyszenie@dla-rodziny.org.pl Osoby zainteresowane prosimy wcześniejszy o kontakt, co ułatwi organizację warsztatów.


 • Zapraszamy na warsztat psychoedukacyjny Komunikacja w rodzinie

   

  Zapraszamy na warsztat psychoedukacyjny poświęcony komunikacji w rodzinie.

  Dlaczego akurat ten temat? Ponieważ problemy w rodzinie często pojawiają się w odpowiedzi na zaburzony proces komunikacji. Kiedy nie umiemy ze sobą rozmawiać otwarcie dochodzi do naruszenia więzi emocjonalnej w rodzinie, aby doszło do prawidłowego rozwoju społecznego potrzebna jest nam głęboka więź emocjonalna dająca poczucie bezpieczeństwa i akceptacji, taka więź rozwija się poprzez dialog-komunikacja werbalna i doświadczanie/obserwowanie-komunikacja niewerbalna.

  Podczas warsztatu poruszone zostaną kwestie poprawnej komunikacji, tego, co nam pomaga a co utrudnia rozmowę z drugim człowiekiem oraz jak dbać o budowanie więzi emocjonalnej w rodzinie. Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu.

  Warsztat realizowany w ramach 3-letniego nowego programu: Transfer-innowacyjny program przeniesienia usług psychiatrycznych z instytucji do środowiska, którego jednym
  z celów jest wsparcie dla rodzin w opiece nad osobami chorującymi psychicznie.

  Udział jest bezpłatny. Informacje pod tel.: 42 616 05 16 lub e-mail: stowarzyszenie@dla-rodziny.org.pl Osoby zainteresowane prosimy wcześniejszy o kontakt, co ułatwi organizację warsztatów.


 • Ruszyła kampania zbierania 1%. KRS 0000207011

  1 % zbieramy z PITax.pl dzięki wsparciu Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych, który dostarczył przydatnych, profesjonalnych narzędzi.

  Przy rozliczaniu PIT-ów zachęcamy Państwa do korzystania z uslug PITax.pl, (linki poniżej), który dostarcza profesjonalnych narzędzi do rozliczeń z fiskusem. Dla osób chcących przekazać nam 1 % podatku przygotowany jest m.in. PIT z gotowym nadrukowanym numerem KRS 0000207011. Dziękujemy.

  Darmowy Program PIT dostarcza:

  Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP


 • Rodzina w ujęciu psychoterapii systemowej. Znaczenie psychoterapii w profilaktyce chorób psychicznych

  Rodzina w ujęciu psychoterapii systemowej. Znaczenie psychoterapii  w profilaktyce chorób psychicznych

  29.11.2018r (czwartek) o godzinie 17.00 zapraszamy na warsztat psychoedukacyjny poświęcony rodzinie: „Rodzina w ujęciu psychoterapii systemowej. Znaczenie psychoterapii  w profilaktyce chorób psychicznych". Prowadzenie: mgr Marta Ziętal - psycholog, terapeuta.

  Warsztat realizowany w ramach 3-letniego nowego programu: Transfer-innowacyjny program przeniesienia usług psychiatrycznych z instytucji do środowiska, którego jednym z celów jest wsparcie dla rodzin w opiece nad osobami chorującymi psychicznie. W ramach programu zaplanowaliśmy cykl warsztatów, wykładów i spotkań  z terapeutami, lekarzami psychiatrii, członkami rodzin. Będziemy zapraszać specjalistów różnych dziedzin. Chcemy w ciągu 36 miesięcy stworzyć program, który pomoże w radzeniu sobie z trudnościami jakie niesie ze sobą choroba psychiczna bliskiej osoby i skutkami, które zmieniają życie całej rodziny.

  Kiedy: 29.11.2018 czwartek, godz.17.00-20.00

  Gdzie: Piotrkowska 38 lok 9U parter, podwórko, prawa oficyna

  Zapraszamy do korzystania z konsultacji indywidualnych i poradnictwa:

  • Psycholog: Marta Ziętal, Katarzyna Hauk
  • Pracownik Socjalny
  • Prawnik

  Zapisy na konsultacje indywidualne będzie dokonać podczas warsztatów oraz telefonicznie czy drogą mailową. W szczególności zapraszamy rodziny i opiekunów osób chorujących psychicznie.

  Udział jest bezpłatny. Informacje pod tel.: 42 616 05 16 lub e-mail:stowarzyszenie@dla-rodziny.org.pl Osoby zainteresowane prosimy wcześniejszy o kontakt, co ułatwi organizację warsztatów.

  Program finansowany ze środków EFS w ramach programu Wiedza Edukacja Rozwój operowanego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

  www.power.gov.pl:

  Program realizowany jest w partnerstwie:

  Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych(Lider), JA -Ty -My,  Fundacja Celeste,  Stowarzyszenie "Dla Rodziny"


 • Warsztaty tkackie

  Zapraszamy na warsztaty tkackie. Pierwsze zajęcia odbędą się we wtorek 13 listopada o godz, 10.00. Zajęcia prowadzone pod kierunkiem wykładowcy ASP. Zajęcia odbywać się będą w ramach Klubu Aktywności Społecznej i Aktywizacji "KASiA" . Gotowa rama takca już czeka. Ciekawe jak będzie wyglądać pierwsze dzieło. Dziękujemy Fudnacji Orlen "Dar Serca" za program "Moje miejsce na Ziemi".

   

 • Inauguracyjne spotkanie grupy rodzin i opiekunów osób chorujących psychicznie w ramach projektu Transfer

  Zapraszamy na  spotkanie informacyjne dotyczące uruchomieniu programu wsparcia dla rodzi i opiekunów osób chorujących psychicznie. W szczególności zapraszamy rodziny i opiekunów osób chorujących psychicznie.

  Będzie to pierwsze spotkanie w ramach 3-letniego nowego programu Transfer, którego jednym z celów jest wsparcie dla rodzin w opiece nad osobami chorującymi psychicznie. W ramach programu zaplanowaliśmy cykl warsztatów, wykladów i spotkań  z trapetami, lekarzami psychitiatrii, członkami rodzin. Będziemy zapraszać specalistów różnych dziedzin. Chcemy w ciągu 36 miesięcy stworzyć program, który pomoże w radzeniu sobie z trudnościami jakie niesie ze sobą choroba psychiczna bliskiej soby i skutkami, które zmieniają życie cełej rodziny.  Osoby potrzebujące pomocy będą mogły korzystać z konsultacji indywidualnych, pomocy prawnika oraz pracownika socjalengo,. Zapisy na konsultacje indywidualne będzie można dokonać już podczas najbliższego spotkania.

   

  Kiedy: czwartek godz.17.00-19.00

  Gdzie: Piotrkowska 38 lok 9U parter, podwórko, prawa oficyna

  Temat: Rola Stowarzyzszeń i grup samopomocowych. Formy wsparcia środowiskowego


   

  Udział jest bezpłatny. Informacje pod tel.: 42 616 05 16 lub e-mail:stowarzyszenie@dla-rodziny.org.pl Osoby zainteresowane prosimy o kontak, co ułatwi organizację warszatów.

  Więcej szczegółow o programie Transfer- Innowacyjny program przeniesienie usług z instytucji do środowiska, teminy  i tematy kolejnych warszatów już wkrótce.

   

  Program finansowany ze środków EFS w ramach programu Wiedza Edukacja Rozwój operowanego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

  www.power.gov.pl:

  Program realizowany jest w partnerstwie:

  Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych(Lider), JA -Ty -My,  Fundacja Celeste,  Stowarzyszenie "Dla Rodziny"


 • Konferencja z okazji 5 -lecia ratyfikacji Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych

  Organizacje społęczne, przedstawiciele instytucji i urzędów z całej  Polski spotkały się w Lublinie 27 października 2017r. na konferencji poświęconej tematyce rehabilitacji i niepełnosprawności. Stowarzyszenie "Dla Rodziny" także uczestniczyło w konferencji. Uczestników gościł Katolicki Uniwersytet Lubelski KUL, a organizatorem był Państwowy Furndusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych PFRON oraz  Mnisterstwo Pracy i Polityki Społecznej. Prelegencji poruszyli zagadnienia aktywizacji zawodowej, społecznej, mówiono o projektowaniu uniwersalnych, znoszeniu barier architektonicznych w kontekście podpisania przez Polskę w 2012r. konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.  Link do relacji: Konferencja 5.Lat Konwencji ON


 • Zapraszamy do Programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej - Opiekuńcza Łódź 2017-2019

  ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

  projekt „Opiekuńcza Łódź 2017-2019”

  Zapraszamy osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, zamieszkałe na terenie miasta Łodzi, do udziału w projekcie "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" w ramach projektu realizowanego przez MOPS (lider) „Opiekuńcza Łódź” finansowanego ze środków EFS.

  Z usług asystenta będą mogły skorzystać 24 osoby – osoby dorosłe oraz dzieci. Nabór uczestników do projektu prowadzony jest od 2 października 2017 i będzie trwał w sposób ciągły do zakończenia projektu lub do wyczerpania wyżej wskazanego limitu miejsc. Od lutego 2018 roku uruchomionych zostanie dodatkowo 10 miejsc dla uczestników programu. Projekt "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" jest odpowiedzią na szczególnie trudną sytuację osób chorujących i ich rodzin w zakresie prawidłowego i możliwości samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych w swoim środowisku. Zadaniem asystenta jest wspieranie i pobudzenie aktywności osoby chorującej, wsparcie i pomoc w codziennych czynnościach związanych z dojazdami, rehabilitacją, uczestnictwem w życiu towarzyskim i kulturalnym i inne działania mające na celu poprawę funkcjonowania. Projekt prowadzony będzie w okresie od października 2017r do 31 września 2019r.a więc przez okres najbliższych dwóch lat. Usługa asystenta jest nieodpłatna i obejmuje wizyty w domu podopiecznego i spędzanie z nim czasu średnio 2-3 razy w tygodniu po 2-4 godziny.

  Harmonogram realizacji projektu:

  Rekrutacja uczestników, przydzielanie AOON dla osó potrzebującecych tej formy wsparcia przebiega w sposób ciągły w miarę wolnych miejsc w programie w całym okresie realizacji:
  od października 2017r do września 2019r.

  kontakt: tel. 42 61 05 16, e-mail: stowarzyszenie@dla-rodziny.org.pl

  pobierz formularz zgłoszenia uczestnika: formularz AOON

  Program Finansowany ze środków Unii Europejskiej EFS

  nazwa działania dla osi: IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym


 • Wakacyjne spotkanie w Toruniu

  18 sierpnia w Toruniu zaprezentował się Harcerski Zespół Artystyczny "Krajki" z Łodzi. Koncert pod tytułem "Ach, jak przyjemnie" na który złożyły się popisy wokalne i taneczne m.in. piosenka z filmu "Zapomniana melodia", którą śpiewały dwie gwiazdy przedwojennego polskiego kina -torunianka Helena Grossówna i łodzianka-Jadwiga Andrzejewska, stał się okazją do miłego spotkania integracyjnego stowarzyszeń samopomocowych z różnych miast. Organizatorem imprezy, która miała miejsce na terenie Środowiskowego Domu Samopomocy było łódzkie Stowarzyszenie "Dla Rodziny" i Toruńskie Stowarzyszenie "Współpraca". Gośćmi spotkania, które miało charakter pikniku rodzinnego, byli podopieczni toruńskiego stowarzyszenia oraz ich rodziny a także przedstawiciele organizacji pomocowych, działających na rzecz zdrowia psychicznego z Łodzi, ("Dla Rodziny") Torunia (Współpraca") i Bydgoszczy ("Klub Wsparcia Psychicznego").  W miłej plenerowej atmosferze przy poczęstunku, przygotowanym przez podopiecznych ŚDS, mogliśmy podzielić się doświadczeniami i uwagami na temat sytuacji osób z problemami psychicznymi, na temat programów wspierających egzystencję i rozwój takich osób. Impreza była przygotowana niezwykle starannie, co jest zasługą Pani Marzeny Wolskiej-kierownika ŚDS i kierowanego przez nią zespołu.

  "Krajki" zaprezentowały się zachwycająco, publiczność słuchała i oklaskiwała a nawet spontanicznie przyłączała się do tanecznych popisów. Dziękujemy zespołowi za przyjęcie zaproszenia i piękny, radosny występ, który umilił czas podopiecznym ŚDS i ich rodzinom a dla nas był okazją do pochwalenia się urodą i talentem młodych łodzianek z zespołu, który lubimy i z którym od lat współpracujemy. Miłe spotkanie w ogrodzie Stowarzyszenia "Współpraca" było też okazją do zaprezentowania krótkiego wspomnienia o wielkich gwiazdach ekranu-Helenie Grossównie i Jadwidze Andrzejewskiej, przygotowanego przez Klub Miłośników PKP oraz ciekawostek o historii Torunia m.in. dworku hrabiego Rubinkowskiego - obiektu użytkowanego przez toruńskie stowarzyszenie. Dało też możliwość członkom Związku Stowarzyszeń "Pol-Familia" omówienia problemów ważnych dla środowiska osób z niepełnosprawnością psychiczną a także posmakowania miłego wakacyjnego relaksu.

  Piękny koncert "Krajek", smaczny poczęstunek, piękne otoczenie, słoneczna pogoda i możliwość spotkania z przyjaciółmi sprawiły, że ten dzień tegorocznego lata zapisze się na długo w naszej pamięci. Przypominać nam będzie o tym niezwykły prezent-okazała figurka anioła-symbolu Torunia, którą wręczył prezesowi Piotrowi Chuchlerowi przedstawiciel gospodarzy. Drugą figurkę aniołka dostały "Krajki" wraz z życzeniami sukcesów i ponownym zaproszeniem do Torunia.


 • Zapraszamy do składania ofert na Asystentów Osobistych Osoby Niepełnosprawnej AOON w ramach projektu partnerskiego "Opiekuńcza Łódź na lata 2017-2019

  W związku ze zwiększeniem ilości uczestników zadania Rozwój Usługi Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej i Psychologa w ramach projektu pt. „Opiekuńcza Łódź”, dla którego Zamawiający otrzymał dofinansowanie jako Partner numer 1, w ramach Poddziałania: 9.2.1. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – zapraszamy wszystkich spełniających określone poniżej warunki do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności.

   

  Szczegółowe informacje składania ofert opublikowano w Bazie Konkurencyjności:
  https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1095123

  pobierz formularz ofertowy: formularz ofertowy-załącznik numer1

  materiały informacycje: aoon2018


 • 1 cenny %, który pomaga - KRS 0000207011

  Zwracamy się do wszystkich, którzy cenią nasze działania społeczne na rzecz ochrony zdrowia psychicznego,  działania aktywizujące  i pomocowe kierowane do osób po kryzysach, rodzin, osób niepełnosprawnych aby w roku 2018 przekazali nam 1% swojego podatku, wystarczy wpisać numer KRS 0000207011 , lub przekazać darowiznę na  nr Konta Bankowego: 25 1500 1038 1210 30077890 0000

   

  W tym roku plaujemy dofinansować przede wszystkim uruchomienie nowej siedziby Stowarzyszenia - ośrodka Asystenta Osoby Niepełnosprawnej  oraz utworzenie Klubu Aktywności Społecznej i Aktywizacji KASIA. Przez wiele lat Stowarzyszenie przenosiło z miejsca na miejsce. Dzięki Państwa zaangażowaniu i środkom 1 % mogliśmy przeprowadzić się i wstępnie przygotować do użytku nowy ośrodek i siedzibę, która w listopadzie 2017 roku znalazła swoje wymarzone miejsce w centrum Łodzi w historycznym podwórku przy ul. Piotrkowskiej 38.

  W dużym stopniu dzięki przekazanym przez Państwa środkom mogliśmy właczać osoby po kryzysach, osoby z niepełnosprawnością do świata ludzi zdrowych i aktywnych, mogliśmy stworzyć miejsca pracy dla osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności przy Stowarzyszeniu, prowadzić Klub Aktywności Społecznej, realizować duże zadania poprzez zapewnienie wkładu własnego do tak potrzebnych projektów jak Asystent Osoby Niepełnosprawnej, gdzie pod opieką Stowarzyszenia pozostaje obecnie 25 podopiecznych, projekt Trener Pracy z zakresu aktywizacji zawodowej. W roku 2018 wyrażamy nadzieję, że wyremontujemy ośrodek, tworząc przyjazną, społeczną przestrzeń sprzyjającą integracji, powrotowi do zdrowia i aktywności. W nowej siedzibie uruchomimy zajęcia dzienne, realizowany będzie autorski program psychoedukacyjny "Zdrowa Rodzina", programy aktywizacji zawodowej, program Asystent ON, powstaną stanowiska pracy dla osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. Liczymy na Waszą pomoc! Dziękujemy!

   

   


 • PRZERWA WAKACYJNA

  Informujemy, że w związku z sezonem urlopowym siedziba Stowarzyszenia "Dla Rodziny"nie będzie czynna w dniach 01-09 sierpnia 2017 r. ( pilne sprawy proszę zgłaszać w czasie dyżuru 03 lipca w godz: 10.00-14.30 lub na pocztę elektroniczną: stowarzyszenie@dla-rodziny.org.pl) Odpoczywamy i życzymy wszystkim miłych wakacji!


 • Spotkanie psychoedukacyjne dla rodzin i opiekunów (grupa wsparcia) 22.02.2018 (czwartek) godz. 17.00

  W każdy ostatni czwartek miesiąca zapraszamy na warsztat psychoedukacyjny.

  W lutym będzie to dzień: 22.02.2018 o godz. 17.00

  Pierwszy warsztat odbył się 25 stycznia o godz.17.00 i był poświęcony problemom usamodzielniania osób z niepełnosprawnością w kwestii realizacji własnych potrzeb. Zapraszamy na kolejne spotkania w roku 2018 w ramach wsparcia psychologicznego rodzin i opiekunów osób chorujących i z niepełnosprawnościami.

  Zaproszenie kierujemy przede wszystkim do rodzin i opiekunów osób z niepełnosprawnościami, biorących udział w projektach "Asystent Osoby Niepełnosprawnej" ale też do wszystkich, zainteresowanych problemami osób chorych i opieką nad nimi.

  Spotkanie poprowadzi psycholog, terapeuta mgr Marta Ziętal.

  Prosimy o potwierdzenie udziału (osobiście, telefonicznie lub mailowo), co ułatwi organizację spotkania: stowarzyszenie@dla-rodziny.org.pl, lub tel. 42 616 05 16.

  Spotkanie odbędzie się w nowej swietlicy przy  ul. Piotrkowskiej 38, prawa oficyna, parter.

 • Kurs na Asystenta Osoby Niepełnosprawnej

  Zapraszamy Państwa do zapoznania się z ofertą edukacyjną oraz do udziału w: Kursie Asystenta Osoby Niepełnosprawnej,który prowadzony będzie przez Szkołę Samorządu Województwa Łódzkiego CKU od września 2018r. Kurs trwa dwa semestry, jest nieodpłatny, kończy się dyplomem, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. poz. 184, z późn. zm.). Uczestnicy kursu będą mieli możliwość odbycia praktyk w naszym Stowarzyszeniu „Dla Rodziny" w ramach realizowanych programów Asystenta Osoby Niepełnosprawnej.
  Dokumentację rekrutacyjną można już składać w siedzibie szkoły przy ul. Wielkopolskiej 70/72 tel.: 42 651 69 93. Zapraszamy! link: Kurs_AON_2018/2019


 • Wsparcie dla zatrudnienia osób niepełnosprawnych

  Przeczytaj artykuł PAP: Minister K. Michałkiewicz: Chcemy, żeby nepełnosprawni wiedzieli o zmianach w prawie

  23 maja 2017r. w Sejmie RP odbył się II Kongres Pracodawców Osób Niepełnosprawnych zorganizowany przez POPON.

  W kongresie wziął udział prezes PFRON Robert Kwiatkowski, który przedstawił program planowanych zmian w pracach PFRON. Prezes zapowiedział usprawnienia w wielu obszarach zarówno dla pracodawców korzystających z systemu dofinansowań jak i osób niepełnosprawnych.  Priorytetem polityki obecnych władz  funduszu jhest usprawnienie dziłalności poprzez wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentacji oraz nastawienie na współporacę. Uwagę zwróciła wyjątkowo pozytywna atmosfera i niespotykane dotąd nastawienie władz PFRON i Prezesa Funduszu do wspólnego działania i rozwiązywania problemów osób niepełnosprawnych i pracodawcó korzystająccyh z funduszu. Zapowiedziano uproszczenie procedór, ograniczenie biurokracji by pracodawcy nie bali się zatrudniać osób niepełnosprawnych z przyczyn formalnych, ścisłą współpracę z gospodarką w zakresie zachęcania do zatrudniania osób niepełnosprawnych, kontynuaowanie dobrych sprawdzonych i już istniejących rozwiązań. Za te deklaracje trzymamy kciuki i życzymy powodzenia w realizacji tak ambitnych zamierzeń!

   

  Konferencja POPON 23_05_2017 Sejm RP

  W kongresie wziął udział Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, wiceminister MPiPS Krzysztof Michałkiewicz oraz Urszula Rudnicka (MPiPS), Jan Zając Prezes POPON. Kongres zakończył się przyjęciem postulatów dostępnych na stronie POPON.


 • XII Forum Organizacji Pacjentów

  W dniach 9-10 lutego po raz 12. spotkali się w Warszawie przedstawiciele organizacji i stowarzyszeń, działających na rzecz pacjentów, aby omówić problemy związane z dostępnością do świadczeń medycznych i codziennym funkcjonowaniem z chorobą przewlekłą. W dwudniowej konferencji uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Rzecznika Praw Pacjenta, eksperci w dziedzinie zdrowia publicznego i media. Ideą tych spotkań, zainicjowanych i organizowanych przez Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, jest stworzenie platformy współpracy,  inicjującej rozwiązania, dzieki którym poprawia się systemowa opieka nad pacjentem.

  (Aby przeczytać całość-kliknij w tytuł.)


 • Jesteśmy także na Facebook

  Stowarzyszenie "Dla Rodziny" aktualizuje informacje o swojej działalności takze za pomocą portalu społecznościowego Facebook. Umożliwia to wymianę kontaktów oraz publikacje materiałów niedostępnych ze względów technicznych do publikacji na naszej stronie internetowej. Zapraszamy. https://www.facebook.com/stowarzyszenie.dla.rodziny.lodz/.


 • Dziękujemy za 1 cenny %, który pomaga!

  Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przekazali swój 1% na działalność Stowarzyszenia "Dla Rodziny" w roku biężaacym oraz w latach poprzednich.

   

  W roku 2017 najpilniejszą potrzebą jest dofinansowanie tworzenia i utrzymania nowej siedziby Stowarzyszenia. Od wielu lat Stowarzysenie przenosi się z miejsca na miejsce. W roku 2017 planujemy i wyrażamy nadzieję, że znjadziemy trwałe miejsce na potrzebne działania. W nowej siedzibie uruchomimy zajęcia dzienne, realizowany będzie program psychoedukacyjny "Zdrowa Rodzina", programy: aktywizacji zawodowej ON i program Asystent ON, kóre cieszyły się bardzo dobrą oceną osób korzystających, środki 1% wspierają również Fundusz Aktywizacji Zawodowej ON w ramach którego dofinansowane są stanowiska pracy dla osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności w Stowarzyszeniu . Dziękujemy za Państwa pomoc!

  zakonczenie programu asystent

  Dzięki Waszej ofiarności, w roku 2016 mogliśmy przeprowadzić mały remont oraz dofinansować program edukacyjny "Zdrowa Rodzina". Niewielką część środków przeznaczyliśmy na częściowe opłacenie kosztów dwudniowego wyjazdu integracyjnego Święty Krzyż.  Złotówki, które znalazły się na naszym koncie dzięki darczyńcom, pomogły też w realizacji programów Trener Pracy i Asystent Osoby Niepełnosprawnej.

  Sama procedura jest obecnie wyjątkowo prosta – wystarczy, że w składanym zeznaniu rocznym wskażemy organizację, którą chcemy wesprzeć – podajemy jej nazwę : Stowarzyszenie Rodzin Działających na Rzecz Zdrowia Psychicznego "Dla Rodziny"  i numer KRS 0000207011, a 1% podatku przekazuje stowarzyszeniu naczelnik urzędu skarbowego.


 • Wigilia w nowej siedzibie.

  20 grudnia  2017 r.był dla naszego stowarzyszenia dniem szczególnym. Podejmowaliśmy gości, podopiecznych i członków na tradycyjnym spotkaniu wigilijnym po raz pierwszy w nowej siedzibie przy ul. Piotrkowskiej 38. Oczekiwanym gościem był ks. Andrzej Łamasz z parafii Zesłania Ducha Świętego, który poświęcił wszystkie pomieszczenia, aby dobry duch i łaska Boża wspomagały nasze działania oraz ks. Andrzej Jastrzembski, od wielu przyjaciel Stowarzyszenia.

  Witając zebranych, prezes stowarzyszenia Piotr Chuchler, wolą członków wybrany ponownie na tę funkcję, podziękował serdecznie wszystkim, którzy ofiarną pracą przyczynili się do powstania tego miejsca.

  Zebrani wysłuchali krótkiej prelekcji o tradycji szopek bożonarodzeniowych oraz zaśpiewali wspólnie kolędy. Niezwykły koncert kolęd i pastorałek zaprezentował też zespół Studia Piosenki p. Aldony Zawiślak przy Łódzkim Pałacu Młodzieży. Młodzi a i całkiem mali wykonawcy dołożyli starań, aby pięknie się zaprezentować.

  Część artystyczną uświetnił też występ zespołu smyczkowego pod kierunkiem p. Andrzeja Klemby, w którym muzykują rodzice i dzieci. Pięknie zagrane na skrzypcach melodie kolęd a i solowy występ ks. Andrzeja Łamasza podkreśliły niezwykłą atmosferę tego spotkania.

  Było ciepło, rodzinnie, serdecznie w naszej siedzibie tego dnia. Było smacznie, świątecznie i suto na stołach. Mamy nadzieję, że to miejsce będzie dobrym adresem dla wielu ludzi potrzebujących pomocy i wsparcia. Będzie dobrym adresem nie tylko od święta, ale każdego dnia. • Nowe badanie rynku pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej - "Barometr Pracy 2017"

  Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym badaniem rynku pracy  i prognozami Ministerstwa pn. "Barometr Pracy 2017" :

   

  link: http://barometrzawodow.pl/userfiles/Barometr/2017/Raport_polski.pdf


 • Zapraszamy na spotkanie wigilijne.